Albanian American
Dual Language & Culture

Fostering global citizens of tomorrow through multiliteracy.

Arjeta Ferlushkaj

Promovim i librit:

“ARRITJE DHE PERSPEKTIVA TË MËSIMDHËNIES SË GJUHËS AMTARE NË SHKOLLAT SHQIPE TË DIASPORËS”

“KY LIBËR I KUSHTOHET TË GJITHË MËSUESVE DHE DASHAMIRËSVE TË GJUHËS E KULTURES SHQIPTARE, NË MËNYRË TË VEÇANTË ATYRE TË DIASPORËS, KUDO KU ATA JETOJNË E VEPROJNË.”

Kushtimi që hap librin e parë të botuar nga organizata AADLC na prezanton që në fillim me objektivin e saj (target-in) si dhe filozofinë e punës dhe qëllimet e dëshiruara.

Me këtë duam të theksojmë se nuk kemi synuar të bëjmë një libër-abetare, as nuk kemi pretenduar se libri do të shterronte të gjitha problematikat që ngërthen mësimi i një gjuhe amë në diasporë.

Por ama, ne kemi motivimin dhe pretendimin që kjo nismë e ky botim i parë të frymëzojë për atë librin-abetare shumë të dëshiruar për mësuesit në diasporë dhe aspirojmë e punojmë që të kontribuojmë në zvogëlimin e pengesave, vështirësive dhe problematikave që hasen gjatë mësimdhënies dhe mësimnxënies së gjuhës shqipe në diasporë, me fokus më të përqëndruar në diasporën e Amerikës.

 

September 12, 2021

“CHILDREN OF THE EAGLE” DHE MËSIMI ONLINE I GJUHËS SHQIPE

Seminar II - Gjuha Amtare ne Shkollat e Diasporës

June 29, 2019

“Rrugëtimi i shenjtë i gjuhës shqipe në diasporë”

nga Marjana Zeneli Bulk

Seminar shkencor–arsimor:

“Arritje dhe Perspektiva të Mësimdhënies së Gjuhës Amtare në Shkollat Shqipe të Diasporës Amerikane”

NYC schools to offer instruction in Albanian, numerous other languages

Dual Language Project in NYC Public Schools

For many generations, learning our mother tongue has played a key role in preserving our culture and tradition as well as cultivating our national identity. But today, in such a competitive and demanding world, the challenges and priorities are different. Nowadays, it is necessary that Albanian language is taught and used at its academic levels even here in diaspora including its four sub-skills such as, speaking, listening, reading, and writing. In today’s global economy, it is very important for our community to be aware that knowing more than one language brings numerous opportunities for prosperity and success. With this purpose, efforts are under way to bring a Dual Language program in public schools in the Bronx as a starting point that will open the path to more programs based on the needs and demands of our community.

Children of the Eagle

Misioni i Shkollës “Children of the Eagle” është të promovojë tek fëmijët atdhedashurinë dhe krenarinë për prejardhjen e prindërve/gjyshërve të tyre nëpërmjet ruajtjes dhe zhvillimit të gjuhës shqipe, njohurive rreth gjeografisë dhe historisë shekullore si dhe ruajtjes së traditave të vyera e trashëgimisë së pasur kulturore shqiptare.